Informácie o ochrane osobných údajov

 / 4.6

Prihláste sa, aby ste mohli ohodnotiť produkty! Prihlásenie/Registrácia

Internetový obchod Shop.Builder

Informácie o ochrane osobných údajov

Účelom webových stránok Biotech USA Kft. (sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60.) (ďalej len: poskytovateľ služieb) s názvami domén shop.builder.hu, body.builder.hu, www.musclebuilder.hu, shopbuilder.ro, shopbuilder.hr, shopbuilder.si, shopbuilder.pl, shopbuilder.sk, shopbuilder.cz, buildershop.at, buildershop.de, shopbuilder.ie, shop4builders.com, shop4builders.co.uk, shopbuilder.co.nl (ďalej len web) je slúžiť potrebám cieľovej skupiny kulturistov a milovníkov posilňovania pre uľahčenie komunikácie medzi nimi, ktorí sa zaujímajú o posilňovanie a estetiku tela a ponúkajú im on-line priestor k zdieľaniu skúseností a vytvorenie on-line komunity pre kulturistiku.

Aktuálna verzia informácii o ochrane osobných údajov poskytovateľa služieb je dostupná na domovskej stránke.

V súvislosti so správou osobných údajov, poskytovateľ služby, ako správca údajov, týmto informuje užívateľa, ktorý pristupuje na web o správe osobných údajov na weboch, o svojich zásadách a praxi v oblasti osobných údajov, organizácii a prijatých technických opatrení pre účely ochrany osobných údajov a spôsoboch a možnostiach príslušného užívateľa k uplatňovaniu svojich práv.

Poskytovateľ služby spravuje všetky zaznamenané osobné údaje dôverne, v súlade s predpismi v oblasti súkromia údajov a medzinárodným doporučením, ako i ustanoveniami tohoto dokumentu. Poskytovateľ služby sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich partnerov a užívateľov a obzvlášť si ctiť právo na informačné sebaurčenie užívateľa webu. Poskytovateľ služby spravuje všetky osobné údaje dôverne a prijíma všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti údajov.

Poskytovateľ služby môže vestník ochrany osobných údajov jednostranne meniť po predchádzajúcom vyrozumení užívateľa webu o týchto zmenách. Pozmenené ustanovenia nadobúdajú účinnosť vôči užívateľom pri prvom použití webu po vydaní zmien.

Pokiaľ máte v súvislosti s týmito informáciami o ochrane osobných údajov nejaké otázky, zašlite nám e-mail na body@builder.hu a naši kolegovia vám neodkladne odpovedia.

Používaním webu užívateľ berie na vedomie ustanovenie informácii o ochrane osobných údajov a súhlasí so správou svojich osobných údajov nižšie uvedeným spôsobom.

1. Vymedzenie pojmov

 1. Dátovy subjekt/užívateľ: fyzická osoba stotožnená alebo priamo či nepriamo stotožnitelná na základe konkrétnych osobných údajov;
 2. Osobné údaje: akékoľvek údaje, ktoré je možné spojiť s dátovym subjektom, zvlášť jeho meno, daňové identifikačné číslo alebo ďalšie informácie o fyzickej, fyziologickej, duševnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identite užívateľa a akékoľvek závery vykonané na základe príslušných osobných údajov dátoveho subjektu;
 3. Súhlas: dobrovoľný a konkrétny prejav vôle dátoveho subjektu na základe vhodných informácii, ktorými osoba prejavuje jednoznačný súhlas s všeobecnou správou alebo konkrétnym úkonom pri správe jeho príslušných údajov;
 4. Námietka: dátovy subjekt vyjadruje námietku vôči správe svojich osobných údajov a domáha sa ukončenia takej správy osobných údajov a odstránenie spravovaných údajov;
 5. Správca údaje/poskytovateľ služby: fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá sama o sebe alebo v spolupráci s ďalšími subjektami stanový účel správy údajov, prijíma alebo vykonáva rozhodnutie v oblasti správy údajov (vrátane použitých prostredkov) alebo ich necháva realizovať zmluvným spracovateľom dát;
 6. Správa údajov: bez ohľadu na použitý postup, akýkoľvek úkon prevádzaný v súvislosti s údajmi, hlavne ich zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporiadavanie, uchovávanie, zmeny, použita, zisťovanie, prenos, sprístupnenie, synchronizácie alebo spojovanie odkazov, blokovanie, odstránenie a likvidácia a predchádzenie použitia týchto údajov, zhotovovanie fotografií, zvukových alebo obrazových záznamov, záznamov fyzických vlastností vhodných ku stotožneniu osoby (napr. otlačok prsta alebo dlane, vzorku DNS, snímok rohovky);
 7. Spracovanie údajov: vykonávanie technických úloh v súvislosti s úkonmi v oblasti správy údajov bez ohľadu na spôsob a použitie vybavenia pre realizáciu týchto úkonov, miesto použitia, a bez ohľadu na to, či je technická úloha vykonávaná na dátach;
 8. Spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá prevádza spracovanie údajov na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov, včetne zmluvy uzatvorenej na základe zákonných ustanovení;
 9. Prenos dát: poskytnutie prístupu k dátam konkrétnej tretej osobe;
 10. Sprístupnenie: poskytnutie prístupu k údajom akejkoľvek osobe;
 11. Zmazanie údajov: vykonať údaje nečitateľnými takým spôsobom, aby ich nebolo možné obnoviť;
 12. Blokovanie údajov: priradenie ID k údajom k trvalému obmedzeniu ich správy alebo na konkrétnu dobu;
 13. Likvidácia údajov: úplné fyzické zničenie média;
 14. Tretia osoba: fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá nie je totožná s dátovým subjektom, správcom údajov alebo spracovateľom údajov.

2. Údaje poskytovateľa služby ako správcu údajov

 1. Meno poskytovateľa služby: Biotech USA Kft. (ďálej len: poskytovateľ služby)
 2. Sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60.
 3. Zástupca: Bálint Lévai (konateľ spoločnosti)
 4. Registračné číslo spoločnosti: 01-09-352550
 5. DIČ: 25114681-2-44 [EU-VAT: HU25114681]
 6. Zápis v obchodnom registri: C/002 215/2003.
 7. Odbor tuzemského obchodu a turistiky úradu pre oprávnenia a verejnú správu Ministerstva hospodárstva a dopravy (1024 Budapešť, Margit krt. 85.)
 8. Zápis v registri pre ochranu osobných údajov: 01098-0001, 01098-0002, 01098-0003, 01098-0004
 9. Názov úradu, ktorý prevádza zápis do registra: Okresný súd Csongrád zastupujúci ako súd registrácie (6722 Szeged, Tábor u. 4.)
 10. Kontaktné údaje poskytovateľa služby a jeho pravidelne používaná e-mailová adresa pre kontakt s užívateľmi: shop@builder.hu
 11. Telefónne číslo: +36-20-9000-864, +36-62-451-691
 12. Zápis pre správu údajov: 01098-0001, 01098-0002, 01098-0003, 01098-0004

3. Rozsah osobných údajov a účel, právny titul a doba trvania správy údajov

Osobné údaje môže poskytovateľ služby spravovať v súlade s § 5 odst.1) písm. a) zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií (ďalej len: informačný zákon), tj. v okamžiku, kedy dátový subjekt poskytol svoj a podľa zákona CVIII z roku 2001 o určitých otázkách služieb elektronického obchodu a informačnej spoločnosti.

Poskytovateľ služby neoveruje autenticitu poskytnutých osobných údajov, lebo to je výhradne na zodpovednosti osoby poskytujúcej údaje, užívateľa, alebo zmluvné strany. Poskytnutím svojej e-mailovej adresy na seba berie užívateľ zodpovednosť, že bude jedinou osobou, ktorá bude službu z poskytnutej e-mailovej adresy používať. V tomto ohľade bude užívateľ poskytující e-mailovu adresu výhradne zodpovedať za všetky úkony spojené s prihlásením sa pod touto konkrétnou e-mailovou adresou.

3.1. Technické údaje návštevníkov webu, zásady v oblasti súborov cookie

Z technických dôvodov a pre účel spracovania štatistiky o správaní sa užívateľov v priebehu návštevy webu užívateľom, poskytovateľ služby zaznamenáva IP adresu užívateľa, čas začiatku a konca návštevy, názov navštívenej stránky a typ webového prehliadača a operačného s tému užívateľa. Tieto dáta sú automaticky zapísané systémom a nie sú spojené so žiadnymi údajmi uvedenými pri registrácii užívateľa. Prístup k takto zaznamenaným údajom bude mať iba poskytovateľ služby. Tieto daje je možné uchovávať na serveri po dobu 4 x 24 hodín.

Html kód služieb obsahuje odkazy z externých serverov a na externé servery, ktoré sú na poskytovateľovi služieb nezávislé. Externé serveri pomáhajú nezávislým meraním a kontrole počtu návštevníkov a ďalším webovým analytickým dátam webu (Google Analytics). Bližšie informácie o správe webových analytických dát si vyžiadejte u správcu údajov na

www.google.com/analytics.

Súbory cookie

Pre uľahčenie individualizovanej služby poskytovateľ služby a konkrétny externý poskytovatelia služieb uchovávajú a získavajú súbory cookie, malé dátove balíčky v počítači užívateľa. Pokiaľ webový prehliadač nájde predchádzajúco uložený súbor cookie, poskytovateľ služby spravujúci cookie môže prepojiť dáta uložené pri aktuálnej návšteve užívateľa a predtým uložené súbory, ale iba len pre účely vlastného obsahu.

Za účelom poskytovania individualizovanej služby poskytovateľ služby ukladá malé dátove balíčky, ktoré sa nazývajú cookie, na počítač užívateľa. Súbor cookie slúži k ukladaniu správania užívateľa. Užívateľ môže zmazať cookie zo svojho počítača a nadstaviť svoj počítač, aby používanie súboru cookie blokoval.

Väčšina webových prehliadačov má funkciu nápovedy, ktorá je dostupná v ponuke a ktorá užívateľovi poskytne informácie , ako

 • súbory cookie zablokovať,
 • ako prijať nové súbory cookie,
 • dať webovému prehliadaču pokyn k nastaveniu nového súboru cookie, alebo
 • ako vypnúť ďalšie súbory cookie.

Pokiaľ užívateľ nechce, aby služba Google Analytics merala vyššie uvedené dáta vyššie uvedeným spôsobom a pre vyššie uvedený účel, musí si nainštalovať doplnok, ktorý toto meranie bude blokovať.

Poskytovateľ služby používa nasledujúce súbory cookie:

 • Cookie relácie: tie sú po ukončení návštevy užívateľom automaticky vymazané. Tieto súbory cookie sú určené na to, aby web poskytovatelia služby pomohli fungovať bezpečným a účinným spôsobom, a preto sú nevyhnutné pre riadne fungovanie konkrétnych funkcií alebo určitých aplikacií.
 • Trvalé cookie: poskytovateľ služby rovnako využíva trvalé súbory cookie pre lepšie skúsenosti užívateľa (napr. optimalizovaná navigácia). Tieto súbory cookie sú uložené po dlhšiu dobu v súbore cookie webového prehliadača. Presná doba ich uloženia závisí na individuálnom nastavení webového prehliadača užívateľa.
 • Cookie používané pre relácie chránene heslom.
 • Cookie potrebné pre nákupný vozík.
 • Bezpečnostné súbory cookie.

Web využíva kódy nasledujúcich webových stránok, ktoré (môžu ukladať) ukladajú súbory cookie v zariadení návštevníka:

 • Google Adwords remarketingový sledovací kód: Slúží k tomu, aby sme mohli kontaktovať návštevníka webu v rámci siete Google Display prostredníctvom remarketingových reklám. Remarketingový kód používa súbory cookie k označeniu návštevníkov. Užívatelia webu môžu tieto súbory cookie zablokovať v Google Ads Preferences Manager postupom uvedeným v tejto aplikácii. Nebudú tak naďalej dostávať individualizované ponuky poskytovateľa služby.
 • Pixelový kód Facebooku umožňuje poskytovateľovi služby zobrazovať reklamy pre návštevníkov webu na Facebooku.
 • Kód OptiMonk Javascript umožňuje poskytovateľovi služby zobrazovať cielené vyskakovacie reklamy návštevníkom webu.
 • Google Analytics umožňuje poskytovateľovi služby zhromažďovať webové štatistiky o návštevníkoch.
 • Kód RTB House umožňuje poskytovateľovi služby zobrazovať reklamy návštevníkom webu v sieti RTB House.
 • Kód Scarab umožňuje poskytovateľovi služby zobrazovať individualizované ponuky návštevníkom webu.
 • DoubleClick adserver kód.
 • Kódy Visual Website Optimizer, Crazyegg a FindGore umožňujú poskytovateľovi služby analyzovať správanie sa návštevníkov pri prehliadaní webu.

Dáta zaznamenaná poskytovateľom služby a dáta získané z údajov o správaní sa užívateľov prostredníctvom súboru cookie sa používajú výhradne k štatistickým účelom.

3.2. Registrácia v obchode

Pri registrácii je potrebné poskytovateľovi služby poskytnúť nasledujúce údaje

V časti menu „Osobné údaje a údaje o profile“

 • Meno
 • E-mail
 • Číslo mobilného telefónu
 • Dátum narodenia (nepovinný)

V časti menu „Dodacia adresa"

 • Mesto
 • PSČ
 • Adresa
 • Štát

Pohlavie užívateľa, ktoré nie je povinným poľom.

Tieto údaje poskytovateľ služby spravuje pre účel identifikácie užívateľa a objednávok a doručovania objednávok. E-mailová adresa je neyhnutná k potvrdeniu objednávky a ďalšej komunikácii. Ďalej môže byt určená samostatná dodacia adresa. Tieto údaje sú nevyhnutné pre dodanie a fakturáciu i komunikáciu.

Prihlasovacie heslo je vytvorené a zaslané užívateľovi systémom prostredníctvom e-mailu. Heslo si môže zmeniť po úspešnom prihlásení v časti „Moje údaje". Osobné údaje si môžete zmeniť v záložke Moje údaje.

Osobné údaje sú zo systému vymazané poskytovateľom služby na vyžiadanie alebo po uplynutí piatich rokov nečinnosti užívateľa.

Vyššie uvedenými ustanoveniami nie sú dotknuté záväzky uchovávania údajov vyžadované právnymi predpismi (napr. účtovníctvo) a ďalšia správa údajov na základe registrácie alebo iný obsah poskytnutý užívateľom.

Užívatelia sa môžu domáhať vymazania svojich údajov prostredníctvom e-mailu shop@builder.hu alebo body@builder.hu. Osobné údaje sú odstránené zo systému do piatich pracovných dní po prevzatí požiadavky.

3.3. Spravodaj - newsletter

Užívatelia sa môžu prihlásiť k odberu elektronického spravodaja v záložke Moje údaje na webe alebo prostredníctvom iných elektronických rozhraní poskytnutých poskytovateľom služby v jednotlivých prípadoch.

Odhlásiť odoberanie spravodaja môžete kliknutím na odkaz na konci spravodaja alebo v záložke Moje údaje na webe.

3.4. Fórum

Prispievať komentármi na fórum môžu iba registrovaný užívatelia. Pri registráci ste povinný uviesť svoje meno a heslo a e-mailovu adresu.

Tieto údaje sú povinné a identifikujú určitých užívateľov a odlišujú ich od ostatných. E-mail sa rovnako využíva ku komunikácií.

Môžete zadať verejnú e-mailovu adresu a dátum narodenia, nahrať svoju fotografiu, pripraviť individualizovaný vzorový podpis a zadať adresu vlastného webu, povolanie, záujmy, hoby, rodné mesto, údaje o dostupnosti (číslo ICQ) a konkrétne údaje o tréningoch (cvičebné návyky, veľkosti bicepsu, váhu pri bench presse, obľúbené cviky atď.). Taktiež sa môžete rozhodnúť tieto údaje sprístupniť ďalším registrovaným užívateľom. Tieto údaje pomáhajú užívateľom zostať v kontakte a komunikovať spolu.

Ustanovenie 3.6 platí i pre používanie fóra.

Svoje osobné údaje môžete zmeniť v ponuke profilu v záložke Moje údaje.

Môžete sa domáhať vymazanie vašich osobných údajov e-mailom na body@builder.hu. Osobné údaje sú zo sytému vymazané poskytovateľom služby na vyžiadanie alebo po uplynutí piatich rokov nečinnosti užívateľa.

3.5. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok v súvislosti s prístupom k službám sa obracajte na poskytovateľa služby prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 2 vyššie.

Poskytovateľ služby sa zaväzuje vymazať všetky prichádzajúce e-maily s menami a e-mailovými adresami (i akékoľvek dobrovoľne uvedené údaje) o odosielateľovi po uplynutí maximálnej lehoty devädesiatich dní po vysporiadaní záležitostí.

3.6. Zdielanie obsahu a údajov

Poskytovateľ služby nezodpovedá za obsah nahraný užívateľom a tento obsah je poskytovateľom služieb iba uložený. To zvlášť platí pre sprístupnenie dokumentov obsahujúcich osobné údaje (portrétove fotografie, hlasová nahrávka), alebo iné úkony spojené so správou údajov, pre ktoré je nevyhnutný predchádzajúci súhlas užívateľa.

Užívatelia zodpovedajú za získanie takéhoto súhlasu a za sprístupnený obsahu. Poskytovateľ služby nepreberá zodpovednosť za zákonnosť (napr. fotografie) a pravdivosť (napr. dôverného) obsahu sprístupneného užívateľom pri používaní služby.

Pokiaľ užívateľ vymaže svoj profil alebo dôjde k vymazaniu profilu, bude odstránený i sprístupnený obsah.

4. Spracovanie údajov

Poskytovateľ služby a jeho interní zamestnanci sú primárne oprávnení k prehliadaniu údajov. Tieto údaje však nesprístupnia akejkoľvek tretej osobe. Poskytovateľ služby môže poveriť spracovateľa údajov (napr. prevádzkovateľa systému, účtovníka).

Pri podaní objednávky prenáša poskytovateľ služby spoločne s údajmi o objednávke zadané meno, adresu, dodaciu adresu a telefónné číslo následujúcim správcom údajov:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) pre účely prepravy, pokiaľ užívateľ požaduje kuriérsku službu;
 • Consist Kft. (6725 Szeged, Vadmacska u. 10.) pre účtovné účely;
 • dr. Eva Karsay, OSVČ (6720 Szeged, Kölcsey u. 4.) pre účely výkonu auditorských povinností stanovených § 43 zákona IV z roku 2006 o obchodných spoločnostiach.

5. Spôsob uchovávania osobných údajov a bezpečnosť správy údajov

Poskytovateľ služby plní úlohy v oblasti správy údajov súvisiacich s webom primárne vo svojom sídle. Servery sa nachádzajú v sídle spoločnosti a dátovom centre Rackforest Kft. (1108 Budapest, Kozma u. 2). Poskytovateľ služby uchováva osobné údaje na vyhradených neustále zabezpečených serveroch.

Poskytovateľ služby zabezpečuje ochranu bezpečnosti správy údajov technickými, administratívnymi a organizačnými prostriedkami, ktoré poskytujú vhodnú mieru ochrany s ohľadom na riziká spojené so správou údajov.

IT systém a sieť poskytovateľa služby je chránena proti počítačovým podvodom, špionáži, sabotáži, vandalizmu, požiaru, povodni, počítačovým vírom, počítačovým útokom a útokom s cieľom službu zneprístupniť. Poskytovateľ služby zaisťuje bezpečnosť prostredníctvom serveru a postupy ochrany na úrovni aplikacií.

Bez ohľadu na používaný protokol (e-mail, web, ftp atd.), sú elektronické správy prenášené internetom zraniteľné voči sieťovým hrozbám, ktoré vedú k podvodným činnostiam, spochybneniu zmlúv, ako aj i sprístupneniu a zmene údajov. Poskytovateľ služby vyvinie všetko primerané úsilie k zabezpečeniu ochrany proti týmto hrozbám. Poskytovateľ služby monitoruje systém s cielom zaznamenať všetky bezpečnostné nedostatky a zabezpečiť dôkazy pri všetkých bezpečnostných udalostiach. Monitoring systému ďalej poskytuje príležitosť k overeniu účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení.

6. Práva užívateľa a možnosti nápravy

6.1. Právo na informácie

Užívateľ môže požadovať informácie o osobných údajoch spravovaných poskytovateľom služby, relevantných pre užívateľa prostredníctvom e-mailu zaslaného na body@builder.hu alebo bežnou poštou.

Na žiadosť užívateľa poskytne poskytovateľ služby informácie o príslušných údajoch užívateľa, ktoré spravuje, účelu a právnym dôvodom správy údajov, o dobe jeho trvania a osobách, ktoré získavajú tieto užívateľské údaje, ako i účel tohoto získavania údajov. Poskytovateľ služby poskytne požadované informácie do tridsiatich dní odo dňa, ku ktorému bola požiadavka užívateľa predložená.

Užívateľ môže smerovať akúkoľvek otázku alebo pripomienku ku správe údajov na zamestnancov poskytovateľa služieb prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

6.2. Užívateľ môže požadovať vymazanie, opravu alebo zablokovanie údajov.

Užívateľ je oprávnený požiadať o opravu alebo zmazanie nesprávne zaznamenaných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Poskytovateľ služby vymaže údaje do piatich pracovných dní od ich prevzatia; v takom prípade nemožno údaje obnoviť. Vymazaním údajov nie je dotknutá správa údajov zo zákona (napr. účtovné predpisy), ktoré je správca údajov povinný uchovávať v súlade s požadavkami.

Užívatel sa môže ďalej domáhať zablokovania údajov. Poskytovateľ služby zablokuje osobné údaje na žiadosť užívateľa, alebo pokiaľ na základe dostupných informácií predpokladá, že by vymazaním týchto údajov došlo k porušeniu oprávnených záujmov užívateľa. Takto zablokované osobné údaje je možné iba spravovať, pokiaľ existuje účel správy údajov, ktorý vylučuje možnosť vymazania údajov.

Osoby, ktoré je potrebné informovať o oprave, zablokovaní alebo vymazaní údajov, sa rozumie užívateľ a všetky ďalšie osoby, ktorým boli tieto údaje postúpené pre účel správy údajov. Od tohoto vyrozumenia je možné odstúpiť, pokiaľ nepodaním vyrozumenia nedochádza k porušeniu oprávneného zájmu užívateľa v súvislosti s účelom správy údajov.

Pokiaľ poskytovateľ služby nevyhovie žiadosti užívateľa o opravu, zablokovanie alebo vymazanie údajov, poskytovateľ služby písomne uvedie vecné a právne dôvody pre odmietnutie tejto požadavky do tridsiatich dní po prevzatí požiadavku užívateľa.

6.3. Užívateľ môže podávať námietky proti správe svojich osobných údajov

Užívateľ môže podávať námietky proti správe svojich osobných údajov. V najkratšej možnej lehote, najneskôr však do pätnástich dní od podania námietky, poskytovateľ služby námietku prešetrí, príjme rozhodnutie a informuje písomne žiadateľa o rozhodnutí.

Užívateľ môže uplatnovať svoje práva prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 2 vyššie.

6.4. Na základe informačného zákona a zákona V z roku 2013, občanského zákonníka, sa môže

 1. obrátiť na maďarský národný úrad pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií (

  Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

  telefon: +36 1 391-1400

  fax: 36 1 391-1410

  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  honlap: https://naih.hu/

  ), alebo
 2. sa domáhať svojich práv na súde.

Pokiaľ užívateľ zadal údaje tretej osoby za účelom užívania služby, alebo pri použití webu spôsobil škodu, poskytovateľ služby je oprávnený sa domáhať od užívateľa náhradu škody. V tomto prípade poskytne poskytovateľ služby údaje primeranou súčinnosťou konajúcim úradom pre účely zistenia totožnosti škodcu.

7. Ďalšie prípady správy údajov

Týmto informujeme užívateľov, že sa na poskytovateľa služby môže obrátiť súd, štátna prokuratúra alebo vyšetrujúci orgán a požadovať poskytnutie alebo odovzdanie informácií, údajov alebo dokumentov (§ 71 zákona XIX z roku 1998 o trestnom poriadku). Poskytovateľ služby poskytne úradu údaje s uvedením účelu a rozsahu údajov, a to iba v objeme a v rozsahu, ktorý je absolútne nevyhnutný pre dosiahnutie cieľu, pre ktorý orgán kontaktoval poskytovateľa služieb.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo tieto informácie o ochrane osobných údajoch jednostranne zmeniť, pokiaľ užívateľa vyrozumie vopred prostredníctvom webu poskytovateľa služby. Potom, čo zmena vstúpi v platnosť, užívateľ konkludentne vyjadruje súhlas s upravenými informáciami o ochrane osobných údajoch ďalším používaním webu.

Tieto informácie o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2017.