Všeobecné obchodné podmienky (VOP)


Prihláste sa, aby ste mohli ohodnotiť produkty! Prihlásenie/Registrácia

Internetový obchod Scitec Nutrition

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) obsahujú podmienky použitia služby dostupnej na shopbuilder.sk a na tu uvedených weboch (ďalej len „internetový obchod”), ich služby je možné využívať užívateľom (ďalej len „Užívateľ") bez registrácie.

1. ÚDAJE O POSKYTOVATEĽOVI SLUŽBY

 1. Meno poskytovateľa služby: Biotech USA Kft. (ďalej len: Poskytovateľ služby)
 2. Sídlo poskytovateľa služby: 1033 Budapest, Huszti út 60.
 3. Zástupca: Bálint Lévai (konateľ spoločnosti)
 4. Registračné číslo spoločnosti: 01-09-352550
 5. DIČ:4120129123
  Hungary: 25114681-2-44
  Austria: MwSt. ID ATU68602511
  Germany: DE241/194/37365
  France: FR93828308247
  Spain: ESN0641335E
  Polland: PL5263182656
  Romania: Cod fiscal: RO 37184557
  Croatia: OIB broj: 27831964805
  Slovenija: ID št. za DDV: SI21897298

  Czech Republic: CZ684301117
  [EU-VAT: HU25114681]
 6. Zápis v obchodnom registri C/002 215/2003. - Ministerstva hospodárstva a dopravy, Úrad pre oprávnenia a verejnú správu, Odbor tuzemského obchodu a turistiky (1024 Budapest Margit krt.) 85.)
 7. Zápis v registri pre ochranu osobných údajov: 01098-0001, 01098-0002, 01098-0003, 01098-0004 AND NAIH-113554/2017
 8. Názov úradu, ktorý vykonáva zápis do registra: Okresného súdu Csongrád konajúci ako registračný súd (6722 Szeged, Tábor u. 4.)
 9. Kontaktné údaje poskytovateľa služieb a jeho pravidelne používaná e-mailová adresa pre kontakt s užívateľmi: shop@shopbuilder.sk
 10. Telefónne číslo: +36-20-9000-864, +36-62-451-691
 11. Jazyk zmluvy: maďarský (viď originál:všeobecné-obchodné-podmienky-vop-a2301)
 12. Meno, adresa a e-mailová adresa poskytovateľa služby webhostingu: RackForest Ltd. (H-1108 Budapest, Kozma u. 2.)

2. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

V súvislosti so všetkými otázkami neupravenými v týchto podmienkách a pre účely výkladu týchto podmienok sa bude riadiť maďarským právom, zvlášť príslušné ustanovenia zákona V z roku 2013, maďarského občianského zákonníku („Občianský zákonník“) a zákona CVIII z roku 2001 o určitých otázkách služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti (zákon o elektronickom obchode), ďalej vyhlášky vlády č. 45/2014 (II. 26.) o podrobných pravidlách zmlúv uzatvorených medzi užívateľmi a obchodníkmi a povinné ustanovenia príslušných predpisov bez konkrétnej zmluvnej podmienky.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 15. februára 2017 a zostávajú v platnosti do odvolania. Poskytovateľ služby je oprávnený VOP meniť po predchádzajúcom vyrozumení zákazníka o tejto zmene prostredníctvom webu. Poskytovateľ služby uverejní zmenu na webe internetového obchodu 11 (jedenásť) dní pred jeho dátumom účinnosti. Použitím internetového obchodu užívatelia poskytujú súhlas s tým, že budú automaticky viazaní všetkými predpisy, ktoré súvisia s použitím internetového obchodu.

Užívatelia vstupom do internetového obchodu prevádzkovaného poskytovateľom služby alebo zoznámením sa s obsahom webu akýmkoľvek spôsobom – i bez toho, aby boli registrovanými užívateľmi internetového obchodu, vyjadrujú svoj súhlas s tým, že budú viazaný týmito VOP. Užívateľ, ktorý tieto podmienky nepríjme, nebude oprávnený nahliadať do obsahu internetového obchodu.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje všetky práva v súvislosti s domovskou stránkou, akou- koľvek ich súčasťou a na nej zobrazeným obsahom, ako i práva k šíreniu webu. Akékoľvek ich sťahovanie z webu, elektronické ukladanie, spracovanie a predaj obsahu alebo jeho častí je bez písomného súhlasu poskytovateľa služby zakázané.

Zmluvy uzatvorené elektronicky nebudú zakladané, sú uzatvárané výhradne elektronicky a nepovažujú sa za písomné zmluvy, sú napísané v maďarskom jazyku a neodkazujú na žiadny etický kódex. V prípade otázok súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu a objednávkami a spôsobom dodania, môže poskytovateľa služby kontaktovať prostredníctvom niže uvedených kontaktných údajov.

Tieto VOP platia pre nasledujúce weby poskytovateľov služby:

 • http://shopbuilder.cz
 • http://shop.builder.eu
 • http://shop4builders.co.uk
 • http://shopbuilder.co.nl
 • http://shopbuilder.ie
 • http://shop4builders.com
 • http://shop.builder.hu
 • http://buildershop.de
 • http://buildershop.at
 • http://shopbuilder.rs
 • http://shop.builder.rs
 • http://shopbuilder.si
 • http://shopbuilder.pl
 • http://shopbuilder.sk
 • http://shopbuilder.ro
 • http://shopbuilder.hr
 • http://body.builder.hu
 • http://musclebuilder.hu
 • http://vitaminshop.hu
 • http://sargakapszula.hu

a právne vzťahy realizované na ich subdoménach.

Tieto VOP sú trvale dostupné na webe internetového obchodu.

3. PODMIENKY A SPRACOVANIE OBJEDNÁVOK

3.1 Registrácia

Nákupy nepodliehajú platnej registrácii.

Užívatelia môžu podávať objednávky bez registrácie.

Pokiaľ sa chce užívateľ registrovať, môže tak urobiť kliknutím na tlačidlo „Prihlásenie/Registrácia” alebo po vyplnení príslušných údajov v poli registrácia i v priebehu nákupného procesu. V registračnom poli užívateľ vyplní nasledujúce údaje:

V poli „Osobné údaje a profil”

 • Meno
 • E-mail adresa
 • Číslo mobilného telefónu
 • Dátum narodenia (nepovinné)

V poli „Dodacia adresa”

 • Mesto
 • PSČ
 • Adresa (ulica a číslo popisné)
 • Štát

Pohlavie užívateľa, ktoré nie je povinné.

Pokiaľ užívateľ vyplnil všetky údaje nevyhnutné k registrácii, môže dokončiť registráciu kliknutím na tlačítko „Odoslať registráciu”. Pred odoslaním registračných údajov je potrebné poskytnúť súhlas s týmito VOP zaškrtnutím políčka.

Poskytovateľ služby vyrozumie užívateľa o úspešnej registrácii prostredníctvom webu internetového obchodu a e-mailem.

Užívatelia môžu vstupovať do internetového obchodu prostredníctvom údajov k účtom na Facebooku a Google bez samostatnej registrácie.

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek vymazať svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy na shop@shopbuilder.sk. Po prevzatí e-mailovej správy poskytovateľ služby neodkladne zaistí vymazanie registrácie. Po vymazaní údajov bude užívateľ neodkladne odstránený zo systému; to však neplatí pre uchovávanie údajov a dokumentov k už podaným objednávkam a nemá to za následok odstránenie údajov súvisiacich s týmito objednávkami. Po ich odstránení nemôže údaje obnoviť.

Zákazník bude výhradne zodpovedať za vedenie svojho prístupového účtu (obzvlášť hesla) v dôvernosti. Pokiaľ sa užívateľ dozvie, že k heslu, ktoré mu bolo pridelené pri registrácii, môžu pristupovať neoprávnene tretie osoby, zmení si neodkladne heslo a pokiaľ je možné rovnako predpokladať, že táto tretia osoba zneužíva heslo akýmkoľvek spôsobom, vyrozumie o tom súčasne poskytovateľa služby.

Užívateľ sa zaväzuje aktualizovať osobné údaje poskytnuté v priebehu registrácie kedykoľvek to bude nevyhnutné tak, aby boli aktuálné, úplné a pravdivé.

3.2 Postup pri objednávkach

Kliknutím na ikonu košíka vedľa produktu užívateľ umiestňuje zvolený produkt do virtuálneho košíka. Užívateľ si môže kedykoľvek prehliadnúť obsah košíka kliknutím na tlačítko „Upraviť košík” alebo na ikonku „VIEW BASKET” (prehliadať košík).

Užívateľ môže nadstaviť množstvo nakupovaného produktu alebo produktov za pomoci tlačítiek + a –.

Pokiaľ užívateľ umiestnil produkt do košíka, ale chcel by pridať ďalšie produkty, zvolí tlačítko „Pokračovať v nákupe”. Pokiaľ už nechce nakupovať ďalšie produkty, zaškrtne množstvo nakupovaného produktu. Obsah košíka môže vymazať kliknutím na ikonu „Vymazať" (preškrtnutý košík). Po uvedení konečného množstva sa obsah košíka automaticky aktualizuje.

Užívateľ môže uviesť dodaciu adresu a spôsob dodania/úhrady.

Po poskytnutí údajov môže užívateľ odoslať svoju objednávku kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku”, predtým však môže znovu zaškrtnúť poskytnuté údaje a odoslať správu v súvislosti s objednávkou alebo informovať poskytovateľa služby e-mailem o svojich dodatočných požiadavkách súvisiacich s objednávkou.

Pokiaľ užívateľ zistí, že všetky uvedené údaje sú správne, môže odoslať objednávku poskytovateľovi služby kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku” na dolnom okraji stránky.

Poskytovateľ služby vyrozumie užívateľa o úspešne prijatej objednávke na nasledujúcej webovej stránke a e-mailem, s uvedením čísla objednávky zákazníka.

Týmto je objednávka podaná kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku”, čo zakladá platobný záväzok užívateľa.

Konečná čiastka k úhrade zahrňuje všetky náklady vychádzajúce z prehľadu objednávky a jej potvrdením. Zásielka obsahuje faktúru, informácie o práve na odstúpenie a záručný list.

Pokiaľ užívateľ podal objednávku bez registrácie, bude potvrdzovací e-mail zaslaný poskytovateľom služby obsahovať heslo určené k využitiu spoločne s touto e-mailovou adresou pri procese objednávky pre prístup na web za účelom prehliadania údajov o objednávke. Táto skutočnosť nezakladá automatickú registráciu. K registrácii dochádza v okamžiku, keď užívateľ vstúpi na stránku za použitia vstupných údajov.

3.3 Spôsob úhrady

 • Na dobierku: Užívateľ uhradí čiastku vo výške objednávky v okamžiku prevzatia zásielky.
 • On-line platba bankovou kartou: prostredníctvom zabezpečeného on-line po podaní objednávky.

Bližší informácie o spôsoboch úhrady dostupných v konkrétnej krajine a o konkrétnej doméne nájdete tu.

3.4. Náklady a spôsob dodania

Aktuálne spôsoby dodania a ich ceny uvádzané poskytovateľom služby nájdete tu.

Užívateľ si pri dodaní skontroluje v prítomnosti kuriera zásielku a požiada o vykonanie zápisu, pokiaľ si všimne poškodenie produktu alebo zásielky; v prípade poškodenia je oprávnený odmietnúť prevzatie zásielky. Bez vyhotovenia zápisu poskytovateľ služby nepríjme následné reklamácie. Zásielky sa doručujú v pracovné dni medzi 8:00 a 17:00.

3.5. Chyby v poskytnutých údajoch

Oprava chýb v poskytnutých údajoch: Pred ukončením procesu objednávky sa môže užívateľ kedykoľvek vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, kde môže opraviť zadané údaje. Tovar môže z košíka vymazať (prečiarknutý košík) alebo upraviť množstvo uvedením spresneného množstva.

3.6. Záväzná objednávka a potvrdenie

Poskytovateľ služby potvrdí neodkladne prevzatie objednávky odoslanej užívateľom automatickým odoslaním potvrdzovacej e-mailovej správy, ktorá bude obsahovať údaje uvedené zákazníkom pri nákupe alebo registrácii (fakturačné a dodacie údaje), identifikačné údaje objednávky, dátum objednávky, zoznam a množstvo objednaných produktov, cenu produktov, náklady na dodanie a konečnú čiastku k úhrade.

Tento potvrdzovací e-mail potvrdzuje prijatie ponuky užívateľa poskytovateľom služby, čím vzniká medzi poskytovateľom služby a užívateľom platná zmluva.

Užívateľ môže byť zbavený svojho záväzku v súvislosti s ponukou, pokiaľ potvrdzovací e-mail poskytovateľa služby, k objednávke neobdrží bez zbytočného odkladu, alebo najneskôr do 48 hodín.

Pokiaľ už užívateľ odoslal svoju objednávku poskytovateľovi služby a následne si všimne chyby v údajoch nachádzajúcich sa v potvrdzovacom e-maile, vyrozumie o tejto skutočnosti poskytovateľa služby do jedného dňa, aby predišiel dodaniu nežiadúcej objednávky.

Objednávka bude považovaná za zmluvu uzatvorenú elektronicky a bude sa riadiť ustanovením zákona V z roku 2013, občiansky zákonník a zákona CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zmluva bude podliehať pôsobnosti vyhlášky vlády č. 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv uzatváraných medzi užívateľmi a obchodníkmi a bude v súlade s ustanoveniami smernice 2011/83/EU Europského parlamentu a Rady o právach užívateľov.

4. SPRACOVANIE A DODANIE OBJEDNÁVKY

Objednávky sa spracovávajú v pracovnej dobe.

Pracovná doba:

Po-Pá: 8:00-18:00

Objednávky je možné podávať i mimo dobu uvedenú pre spracovanie objednávok, pokiaľ je objednávka podaná mimo pracovnú dobu, bude spracovaná v nasledujúcí pracovný deň. Zákaznická služba poskytovateľa služby vždy odošle elektronické potvrdenie o čase dodania objednávky.

Bežná lehota pre dodanie objednávky je päť pracovných dní odo dňa potvrdenia. Pokiaľ si poskytovateľ služby a užívateľ nedohodli dobu dodania, poskytovateľ služby poskytne plnenie v lehote stanovenej v oznámení poskytovateľa služieb adresovanom užívateľovi, alebo v neprítomnosti takéhoto oznámenia, do tridsať dní od potvrdenia objednávky poskytovateľom služby.

Pokiaľ poskytovateľ služby nesplní svoje zmluvné záväzky z dôvodu nedostupnosti produktu uvedeného v zmluve, vyrozumie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu užívateľa a najneskôr do tridsať dní vráti neodkladne čiastku uhradenú užívateľom.

Poskytovateľ služby nezodpovedá za priebežné zmeny technických údajov alebo popisov vykonané bez predchádzajúceho vyrozumenia dodávateľom alebo z príčin, ktoré sú nezávislé na jeho vôli. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo v plnom či čiastočnom rozsahu odmietnuť splnenie už potvrdených objednávok. K čiastočnému plneniu môže dôjsť výhradne po rokovaní s užívateľom.

5. CENA PRODUKTU

Uvedené produkty môžete objednávať on-line, osobne alebo telefonicky.

Ceny uvedené spoločne s produktami sú stanovené v oficiálnej mene príslušného internetového obchodu (HUF, EUR, RON, HRK, CZK, PLN, USD, RSD) a zahŕňajú DPH v zákonnej výške (hrubé ceny), ich súčasťou však nie sú náklady na dodanie do miesta bydliska. V prípade produktov nadmerných rozmerov, u nich sa náklady na balenie líšia podľa daného produktu, budú učtované osobitné náklady na balenie, pričom tieto náklady sú uvedené v dátovych listoch produktov nadmernej veľkosti a v priebehu objednávky. Náklady na dopravu sa zobrazia po prechode do pokladne!

Poskytovateľ služby uvedie názov a podrobný popis produktu i fotografiu produktu. Fotografie uvedené v dátových listoch produktov sa môžu od skutočnosti líšiť a môžu byť iba ilustráciami. Poskytovateľ služby prijíma zodpovednosť za rozdiely v obrazovom spracovaní produktu v internetovom obchode a skutočným vzhľadom produktu.

Poskytovateľ služby si vyhrazuje právo na opravu chýb alebo opomenutí v internetovom obchode v súvislosti s produktami alebo cenami. V tomto prípade, po uznaní a oprave chyby, poskytovateľ služby neodkladne informuje zákazníka o nových údajoch. Zákazník môže následne znovu potvrdiť svoju objednávku, inak je každá zo strán oprávnená od zmluvy odstúpiť.

Poskytovateľovi služby nevzniká zodpovednosť, pokiaľ napriek jeho úsiliu alebo kvôli chybám v systéme dôjde k nesprávnemu uvedeniu ceny alebo pokiaľ sa ceny výrazne líšia od bežných cien produktu (napr. HUF 0, HUF 1). V týchto prípadoch nie je poskytovateľ služby povinný dodať produkt za nesprávne uvedenú cenu. V prípade uvedenia nesprávnej ceny kontaktuje poskytovateľ služby užívateľa telefonicky alebo e-mailom a ponúkne mu možnosť nákupu produktu za skutočnú cenu, s tým, že sa užívateľ môže rozhodnúť, s vedomím tejto skutočnosti, či produkt objedná za skutočnú cenu alebo objednávku zruší bez negatívnych právnych následkov.

V prípade uvádzania akciových cien, poskytovateľ služby plne užívateľov informuje o týchto akciách a ich presnom trvaní.

6. PRÁVO NA ODSTÚPENIE

Tento článok sa vzťahuje na fyzické osoby, ktoré nakupujú, objednávajú, preberajú a používajú tovar mimo rámec svojej profesionálnej činnosti, zamestnania alebo obchodnej činnosti a ktoré sú adresátmi obchodných oznámení a ponúk súvisiacich s tovarom (ďalej len „užívateľ“).

V súlade s vyhláškou vlády č. 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv uzatváraných medzi užívateľmi a obchodníkmi sú spotrebitelia v prípade zmlúv o predaji produktov oprávnení od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do štrnásť (14) dní od prevzatia

 1. produktu,
 2. dodanie posledného produktu, pokiaľ je súčasťou plnenia niekoľkých dodávok,
 3. dodanie poslednej súčasti alebo dielu, pokiaľprodukt pozostáva z niekoľko súčastí alebo dielov,
 4. prvého dodaného produktu, zo strany užívateľa alebo osoby poverenej užívateľom, ktorá sa líši od prepravcu, pokiaľ má byť produkt dodávaný pravidelne v stanovených lehotách.

Spotrebitelia sú rovnako oprávnený uplatniť právo na odstúpenie v období medzi dátumom uzatvorením zmluvy a dátumom prevzatia produktu.

Pokiaľ chce užívateľ uplatniť právo na odstúpenie, zašle v tomto ohľade poskytovateľovi služby jednoznačné vyrozumenie (napríklad dopis zaslaný poštou alebo e-mailom) za použitia kontaktných údajov uvedených v článku 1 týchto VOP. Pre tento účel môže užívateľ rovnako použiť vzor prehlásenia o odstúpení poskytnutého prostredníctvom nasledujúceho odkazu, použitie tohoto vzoru však nie je povinné. Užívateľ uplatní svoje právo na odstúpenie, pokiaľ odošle poskytovateľovi služieb oznámenie o odstúpení pred uplynutím výše uvedené lehoty (i štrnásteho dňa).

Dôkazné bremeno uplatnenie práva na odstúpenie v súladu s ustanoveniami článku 6 leží na užívateľovi.

V oboch prípadoch poskytovateľ služby potvrdí neodkladne e-mailom prevzatie oznámenia od užívateľa o odstúpení.

V prípade, že je oznámenie o odstúpení vykonané písomne, musí byť považované za uskutočnené v stanovenej lehote, pokiaľ užívateľ oznámenie zaslal do štrnástych kalendárnych dní (i štrnásteho dňa).

V prípade oznámenia poštou považuje poskytovateľ služby za rozhodujúce dátum podania na pošte a v prípade oznámenia e-mailom alebo faxom je rozhodujúci pre stanovenie lehoty čas prenosu. Užívateľ zašle oznámenie doporučenou poštou tak, aby bolo možno spoľahlivo overiť dátum odoslania.

V prípade odstúpenia bude užívateľ povinný neodkladne vrátiť objednaný produkt na adresu poskytovateľa služby uvedenú v článku 1, najneskôr však do štrnásť dní od odoslania svojho oznámenia o odstúpení. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ užívateľ zašle (poštou alebo odovzdá osobne objednanému kuriérovi) produkt pred uplynutím tejto štrnásťdňovej lehoty.

Náklady na zaslanie produktu na adresu poskytovateľa služby znáša užívateľ, pokiaľ poskytovateľ služby s úhradou týchto nákladov nesúhlasil. Poskytovateľ služby však nezodpovedá za zaistenie ani obstaranie vrátenia produktu, a ďalej nezodpovedá za náklady spojené s prepravou produktu od užívateľa. Poskytovateľ služby rovnako nie je povinný prevziať zásielky zaslané na dobierku. Okrem nákladov na vrátenie produktu užívateľ nezodpovedá za žiadné ďalšie náklady.

Pokiaľ užívateľ odstúpi od zmluvy, poskytovateľ služby mu bez zbytočného odkladu vráti, najneskôr však do štrnásť dní od doručenia oznámenia užívateľa, celú výšku kupnej ceny, vrátane nákladov na dodanie (prepravné náklady), okrem ďalších nákladov vynaložených užívateľom kvôli voľbe iného než bežného dopravného prostriedku, ktorý poskytovateľ služby používa najčastejšie. Poskytovateľ služby je oprávený si ponechať uhradenú čiastku do prevzatia vráteneho tovaru, alebo dokiaľ užívateľ spoľahlivo nepreukáže, že z jeho strany došlo k odoslaniu vráteného tovaru. Poskytovateľ služby pristúpi i na skorší dátum.

Pri vrátení peňažných čiastok použije poskytovateľ služby rovnaký spôsob úhrady, ktorý bol použitý pri pôvodnej transakcii, pokiaľ užívateľ nevyjadrí výslovný súhlas s použitím iného spôsobu úhrady, z ktorého užívateľovi nevyplývajú žiadne ďalšie náklady.

Užívateľ môže zodpovedať za stratu hodnoty produktu iba vtedy, pokiaľ k nej došlo následkom nadmerného používania, mimo rozsah nevyhnutný k určeniu povahy, funkčnosti a prevádzkyschopnosti produktu. Preto sa poskytovateľ služby môže domáhať náhrady za stratu hodnoty produktu, pokiaľ k nej došlo následkom nadmerného používania, mimo rozsah nevyhnutný k určeniu povahy, funkčnosti alebo prevádzkyschopnosti produktu a svojich primeraných nákladov - pokiaľ poskytovateľ služby pristúpil k plneniu zmluvy o poskytovaní služieb na základe výslovnej požiadavky užívateľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie.

Užívateľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť:

 • v súvislosti s produktami, ktoré podliehajú pokazeniu alebo produktami, ktoré sa rýchlo kazia;
 • v súvislosti s produktami v uzatvorenom obale, ktoré nejde vrátiť kvôli ochrane zdravia alebo z hygienických dôvodov. Prevzatie týchto produktov nemôže od poskytovateľa služby očakávať, pokiaľ užívateľ už otvoril obal, ktorý priamo chráni produkt a/alebo ho začal bežne používať, lebo v takomto prípade nie je možné, aby pri produkte, ktorý prišiel do priameho styku s ľudským telom alebo telesnými tekutinami a baktériami, bolo možno zaručiť hygienickú a sanitárnu kvalitu produktu. Pokiaľ užívateľ doteraz nezačal produkt spadajúcí pod túto výnimku používať a nedošlo k otvoreniu obalu priamo chrániaceho produkt, môže uplatniť svoje právo na odstúpenie v súlade so všeobecnými pravidlami. (viď potravinové doplnky)
 • v súvislosti s produktami, u ktorých po prevzatí kvôli ich povahe nastáva neoddeliteľné spojenie s ďalšími produktami
 • v súvislosti s neštandartným produktom, ktorý bol vyrobený poskytovateľom služby podľa pokynov užívateľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo v súvislosti s produktami, ktoré sú zjavne na mieru upravené pre užívateľa.
 • v súvislosti s predajom kópie hlasového alebo obrazového záznamu alebo počítačového softwarového programu, pokiaľ užívateľ otvoril po prevzatí obal

7. ZÁRUKA

7.1. Záruka na nedostatok zhody

V prípade chybného plnenia zo strany poskytovateľa služieb môže zákazník uplatniť svoje práva vyplývajúce z nedostatku zhody.

V prípade užívateľských zmlúv môže zákazník uplatniť práva zo záruky v lehote dvoch rokov odo dňa prevzatia produktu za vady existujúce v dobe dodania produktu. Nad rámec tejto dvojročnej lehoty sa nedajú zákazníkom žiadne zákonné práva zo záruky uplatňovať.

V prípade iných než užívateľských zmlúv je možné práva zo záruky uplatňovať do jedného roku odo dňa prevzatia.

Zákazník môže – podľa vlastného uváženia – požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je splnenie zvoleného práva zo záruky zákazníkom nemožné, alebo by vo výsledku ukladalo na poskytovateľa služby v porovnaní s alternatívnymi nápravnymi prostriedkami neprimerané náklady. Pokiaľ zákazník nepožaduje, alebo nemohol požadovať opravu alebo výmenu, môže sa domáhať pomerného zníženia platby, alebo vadu opraviť sám alebo ju nechať opraviť na náklady poskytovateľa služby, alebo – ako poslednú možnosť – odstúpiť od zmluvy. Možnosť odstúpenia nie je k dispozícii v prípade drobných závad.

Zákazník môže prechádzať od jednej zvolenej záruky k druhej, musí však niesť náklady s tým spojené, pokiaľ táto zmena nebola vyvolaná jednaním poskytovateľa služby alebo inými dôvodmi.

Zákazník je povinný informovať poskytovateľa služby o vade neodkladne potom, čo ju zistí, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia vady.

Zákazník môže uplatnovať práva zo záruky priamo vôči poskytovateľovi služby.

Uplatňovanie záručných práv v lehote šesť mesiacov od plnenia zmluvy nepodlieha akýmkoľvek ďalším podmienkam než upozornenie na vadu, s tým, že zákazník preukáže, že produkt kúpil od poskytovateľa služby (predložením faktúry alebo jej kópie). Poskytovateľ služby je zbavený svojich záručných záväzkov iba vtedy, keď je tento predpoklad schopný vyvrátiť, obzvlášť pokiaľ preukáže, že produkt sa stal vadným po jeho dodaní zákazníkovi. Poskytovateľ služby nie je povinný uznať záručný nárok, ak je schopný preukázať, že dôvod závady vznikol zavinením zákazníka. Po uplynutí šiestych mesiacov od splnenia zmluvy zákazník musí dokázať, že závada už existovala v dobe plnenia zmluvy.

Pokiaľ zákazník uplatní záručný nárok iba vo vzťahu ku konkrétnej časti produktu – ktorú je možné v súvislosti so závadou oddeliť – má sa za to, že záručný nárok nebol uplatnený voči ostatným súčastiam produktu.

7.2. Produktová záruka

V prípade nedostatku zhody produktu (hnuteľnej veci), zákazník - užívateľ môže – podľa vlastného uváženia – uplatňovať svoje práva uvedené v článku 7.1 alebo sa domáhať produktovej záruky.

Zákazníci však nie sú oprávnený uplatňovať svoje záručné práva a uplatňovať nárok z produktovej záruky pri rovnakej závade súčasne. V prípade úspešného nároku z produktovej záruky však môže zákazník uplatňovať svoje záručné práva vôči výrobcovi na výmenu produktu alebo opravu súčasti.

Pri uplatňovaní nároku z produktovej záruky je zákazník iba oprávnený sa domáhať opravy alebo výmeny vadného produktu. Pri uplatňovaní nároku z produktovej záruky preukáže zákazník závadu produktu.

Produkt bude považovaný za chybný, pokiaľ nevyhovuje požiadavkám na zhodu, ktorá je v účinnosti v dobe jeho uvedenia na trh, alebo nevyhovuje špecifikácii stanovenej výrobcom. Zákazník môže uplatnovať nárok z produktovej záruky do dvoch rokov odo dňa uvedenia produktu na trh výrobcom. Po uplynutí tejto časovej lehoty zákazník toto právo stráca. Zákazník je povinný výrobcu informovať o závade bez zbytočného odkladu. Pokiaľ toto oznámenie o závade podá do dvoch mesiacov od okamžiku, kedy sa o nej dozvie, bude to považované za riadne oznámenie. Zákazník zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vyplýva z neskorého oznámenia.

Zákazník môže uplatnovať nárok z produktovej záruky vôči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľnej veci.

Výrobca alebo distribútor budú zbavený záručných záväzkov iba vtedy, pokiaľ preukážu, že:

 • Produkt bol vyrobený alebo umiestnený na trh inak než v rámci obchodnej činnosti, alebo
 • závada nemohla byť na základe stavu vedeckého a technického poznania v dobe umiestnenia produktu na trh zistená, alebo
 • závada v produktu vyplýva z použitia právneho predpisu alebo mandátnych zákonných ustanovení.

Na vylúčenie zodpovednosti stačí výrobcovi alebo distribútorovi preukázať iba jednu z vyššie uvedených príčin.

8. OBCHODNÁ ZÁRUKA

Poskytovateľ služby poskytuje obchodnú záruku pre prípad nesprávneho plnenia v súlade s vyhláškou vlády č.151/2003. (IX. 22.) o povinnej záruke u určitého spotrebného tovaru určeného k dlhodobému používaniu.

V súvislosti s povinnou zárukou pri určitom spotrebnom tovare určenom k dlhodobému používaniu, sa použije ustanovenie vyhlášky vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke u určitého spotrebného tovaru určeného k dlhodobému používaniu.

(Podstatná) pôsobnosť vyhlášky sa obmedzuje na nové produkty, ktoré sa predávajú v rámci užívateľských zmlúv na území Maďarska a ktoré sú uvedené v prílohe k tejto vyhláške.

V súvislosti so spotrebným tovarom určeným k dlhodobému používaniu trvá mandátna záručná lehota jeden rok, a začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zákazníkom, alebo od dátumu inštalácie, pokiaľ inštaláciu vykonával poskytovateľ služby alebo osoba ním poverená.

Poskytovateľ služby môže byť zbavený svojich záväzkov zo záruky iba vtedy, keď je schopný preukázať, že príčina závady nastala po plnení.

Záručné práva je možné uplatňovať výhradne zákazníkom - užívateľom.

Obchodná záruka neplatí, pokiaľ závada alebo jej príčina vznikla po prevzatí produktu zákazníkom, napríklad pokiaľ bola závada spôsobená

 • nesprávnou inštaláciou (pokiaľ inštalácia nebola vykonaná poskytovateľom služby alebo osobou ním poverenou, alebo pokiaľ je možné dôvody nesprávnej inštalácie pripočítať chybám v užívateľskej príručke),
 • nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v užívateľskej príručke,
 • nesprávnym uskladnením, nesprávnou manipuláciou, čím vzniklo fyzické poškodenie,
 • prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

V prípade závady, ktorá spadá do pôsobnosti obchodnej záruky, môže zákazník:

 • najskôr – podľa vlastného uváženia – požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ splnenie zvoleného záručného práva zákazníkom nie je nemožné, alebo má za následok nepomerné náklady na strane poskytovateľa služby, oproti alternatívnemu opravnému prostriedku, s prihliadnutím k hodnote, ktorú by produkt mal bez tejto závady, významu náležitého neplnenia zmluvy a ujme vzniknutej zákazníkovi nesplnením práva zo záruky.
 • Pokiaľ poskytovateľ služby odmietne zaistiť opravu alebo výmenu alebo nie je schopný splniť svoje záväzky v primeranej lehote, ochranu záujmov zákazníka, alebo pokiaľ oprava alebo výmena naďalej neslúži záujmom zákazníka, môže zákazník – podľa vlastného uváženia – požadovať pomerné zníženie platby, opraviť závadu sám alebo ju nechať opraviť na náklady poskytovateľa služby, alebo od zmluvy odstúpiť. Možnosť odstúpenia nie je k dispozícii v prípade drobných závad.

Pokiaľ sa zákazník domáha výmeny kvôli závade produktu do troch pracovných dní odo dňa nákupu (inštalácie), poskytovateľ služby sa nemôže domáhať pomerného zníženia nákladov, ale musí produkt vymeniť, pokiaľ závada brání jeho riadnemu využívaniu.

Akákoľvek oprava alebo výmena bude dokončená v primernej lehote a bez významného obťažovania užívateľa, s prihliadnutím k povahe tovaru a účelu, ku ktorému užívateľ produkt potreboval. Poskytovateľ služby sa pokúsi zaistiť opravu alebo výmenu najneskôr do pätnásť dní.

V prípade opravy je možné do produktu montovať výhradne nové náhradné diely.

Záručná doba sa zastavuje po dobu opravy produktu a po dobu kedy ho zákazník nemôže používať. V súvislosti s produktom alebo súčasťou produktu, u ktorého došlo k výmene (oprave), začína záručná doba z práva zo záruky znovu plynúť u vymeneného (opraveného) produktu (akejkoľvek súčasti produktu) a v súvislosti so závadou, ktoré môžu byť spôsobené opravou.

Všetky náklady spojené so splnením záväzku zo záruky znáša poskytovateľ služby.

V záručnej dobe zodpovedá za opravy závad, ktoré môžu vzniknúť pri riadnom používaní, profesionálny servis, jeho adresa je uvedená vždy na konci záručného listu alebo na konci príručky k produktu; zákaznícke služby poskytovateľa služby sú však súčasne pripravené pomôcť zákazníkovi s vyhľadaním vhodného profesionálneho servisu.

Zákazník nemôže v súvislosti s rovnakou závadou uplatňovať produktovú a obchodnú záruku súčasne. Bez ohľadu na tieto obmedzenia je zákazník oprávnený k obchodnej záruke, a nesmú byť tým dotknuté práva uvedené v článkoch 7.1 a 7.2.

Preto nemá obchodná záruka vplyv na zákonné práva zákazníka – obzvlášť na záruku na nedostatok zhody, produktovej záruky a práva na náhradu škody.

Zákazník môže uplatnovaťsvoje nároky prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 1.

V prípade právného sporu medzi stranami, ktorý sa nedá vyrešiť zmierom, môže zákazník podať návrh na zahájenie konania na Rozhodcovskom súde v súlade s postupom uvedeným v článku 9.2.

Oznámenie o záručných nárokoch

Zákaznik môže podať oznámenie poskytovateľovi služby o svojich záručných nárokoch prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 1.

Poskytovateľ služby vyhotoví zápis o oznámenom záručnom nároku zákazníka.

Zákazníkovi poskytne neodkladne preukazateľným spôsobom kópiu tohoto zápisu.

Pokiaľ poskytovateľ služby nemôže zákazníka informovať o možnosti splnenia záručného nároku v dobe oznámenia, informuje užívateľa – v prípade neuznania nároku, preukázateľne o dôvode neuznania a možnosti sa obrátiť rozhodcovskému senátu - do piatich pracovných dní.

Poskytovateľ služby uschová zápis na dobu päť rokov odo dňa jeho vyhotovenia a predloží ho na vyžiadanie kontrolnému orgánu.

9. MOŽNOSTI UPLATŇOVANIA PRÁV

9.1. Vybavovanie reklamácií

Poskytovateľ služby bude objednávky plniť v zodpovedajúcej kvalite k úplnej spokojnosti zákazníka. Pokiaľ však bude mať užívateľ sťažnosť v súvislosti so zmluvou alebo jej plnením, môže túto sťažnosť podať na e-mailovú adresu uvedenú v článku 1, alebo poštou, telefonicky alebo osobne v predajniach poskytovateľa služby.

Ak je to možné, poskytovateľ služby vyrieši ústnu reklamáciu neodkladne. Pokiaľ neodkladná náprava ústnej reklamácie nie je možná z dôvodu povahy reklamácie alebo pokiaľ zákazník nesúhlasí s vybavením reklamácie, poskytovateľ služby vyhotoví zápis o reklamácii, ktorý spoločne s odpoveďou vo veci uchová po dobu piatich rokov.

Poskytovateľ služby odovzdá kópiu zápisu priamo zákazníkovi, v prípade ústnej reklamácie (v predajni), alebo pokiaľ to nejde, poskytovateľ služby bude jednať v súlade s pravidlami, ktoré tu upravujú písomné reklamácie.

V prípade ústnych telefonických reklamácií alebo reklamácií prostredníctvom elektronickej komunikácie, zašle poskytovateľ služby kópiu zápisu najneskôr spoločne s odpoveďou vo veci.

V ostatných prípadoch bude poskytovateľ služby postupovať v súlade s pravidlami pre písomné reklamácie.

Poskytovateľ služby pridelí reklamácii zaznamenanej telefonicky alebo inými telekomunikačnými prostriedkami jedinečné identifikačné číslo, ktoré neskôr uľahčí vyhľadávanie reklamácie.

Poskytovateľ služby oznámi odpoveď vo veci reklamáciíe podaných písomne do tridsatich dní. Pre účely tejto zmluvy sa úkonom rozumie odoslanie pošty.

V prípade neuznania reklamácie poskytovateľ služby informuje zákazníka o dôvodoch neuznania.

9.2 Ďalšie možnosti uplatňovania práv

V prípade právneho sporu medzi poskytovateľom služby a zákazníkom, ktorý nejde vyriešiť zmierom, môže mať zákazník tieto ďalšie možnosti uplatňovania práv:

 • Podanie sťažnosti k orgánom na ochranu užívateľov,
 • Zahájenie konania pred nasledujúcim Rozhodcovským senátom

Csongrád Megyei Békéltető Testület [rozhodčí senát okresu Csongrád]
Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12
Telefónné číslo: +36 62 554-250/ linka 118
Číslo faxu: +36 62 426-149
Meno: Dékány László, Jenei Zoltán
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu.

 • Podanie návrhu na zahájenie súdneho konania.

Pre účely použitia pravidel súvisiacich s rozhodcovským senátom sú spotrebitelia mimovládne organizácie, cirkev, spoločenstvo vlastníkov, bytové družstvé, mikro, malé a stredne veľké podniky, ktoré nakupujú, objednávajú, prenajímajú, používajú tovar alebo adresáti obchodných správ v súvislosti s tovarom.

10. ZODPOVEDNOSŤ

Užívateľ môže internetový obchod používať výhradne na vlastné nebezpečenstvo a zaväzuje sa, že poskytovateľ služby nepreberá zodpovednosť za akúkoľvek hmotnú alebo nehmotnú ujmu, ktorá môže vzniknúť pri použití, okrem zodpovednosti za úmyselné jednanie alebo porušenie zmluvy, ktoré má za následok ujmu na ľudskom živote, fyzickej bezpečnosti alebo zdraví.

Poskytovateľ služby sa zrieka všetkej zodpovednosti za jednanie užívateľov internetového obchodu. Užívateľ zaistí, aby pri používaní internetového obchodu priamo ani nepriamo neporušoval práva tretích osôb, zákony a právne predpisy. Užívateľ bude plne a výhradne zodpovedať za vlastné konanie, poskytovateľ služby bude v týchto prípadoch plne oprávnený konať v súčinnosti s príslušnými orgánmi na odhalenie porušení.

Poskytovateľ služby je oprávnený, nie je však povinný, kontrolovať obsah sprístupnený počas používania internetového obchodu a v súvislosti so zverejneným obsahom je oprávnený, nikdy však povinný, sledovať známky protiprávného konania.

Stránky služby môžu obsahovať odkazy, ktoré odkazujú na webové stránky iných poskytovateľov služieb. Poskytovateľ služby nezodpovedá za prax v oblasti ochrany osobných údajov a ďalšie jednanie týchto poskytovateľov služieb.

Kvôli celosvetovému pokrytiu internetom, užívateľ berie na vedomie, že pri používaní internetového obchodu bude jednať i v súlade s ustanoveniami príslušných vnútroštátnych predpisov. Pokiaľ je nejaké jednanie spojené s používaním internetového obchodu v rozpore s právnymi predpismi v krajine užívateľa, za takéto využívanie bude výhradne zodpovedať užívateľ.

Pokiaľ užívateľ zistí na stránkach internetového obchodu odsúdeniahodný obsah, informuje o tejto skutočnosti neodkladne poskytovateľa služby. Pokiaľ poskytovateľ služby, konajúci v dobrej viere, zistí, že toto oznámenie je opodstatnené, je oprávnený takéto údaje bez zbytočného odkladu odstrániť alebo upraviť.

11. AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA PRÍBUZNÉ

Internetový obchod ako celok, jeho grafické prvky, text a technické riešenia, ako aj prvky služby, sú chránené autorskými právami alebo obdobnými právami duševného vlastníctva (zvlášť ochrannou známkou). Vlastníkom alebo oprávneným používateľom autorského práva je v súvislosti so všetkým obsahom prezentovaným pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetového obchodu poskytovateľ služieb: akýmkoľvek podielom chránený autorským právom alebo iným dielom duševného vlastníctva (zvlášť grafickými a ďalšími materiálmi, usporiadaním polí v internetovom obchode, jeho úpravami, použitým softwarom a ďalšími riešeniami, nápadmi a ich realizáciou) poskytovateľ služby.

Ukladanie alebo tlač obsahu internetového obchodu alebo jeho určitých častí na fyzický alebo iný dátovy nosič je možné pre súkromé účely alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služby. Použitie nad rámec súkromného použitia, ako je uloženie v databáze, preposielanie, vydávanie alebo sprístupňovanie k stiahnutiu, umiestneniu na trhu, je možné výhradne s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služby.

Okrem práv uvedených výslovne v týchto VOP, neudeľuje registrácia, používanie internetového obchodu ani ustanovenia týchto VOP zákazníkovi práva k používaniu akéhokoľvek obchodného mena alebo ochrannej známky prezentovanej na webe internetového obchodu. Okrem prezentácie pri bežnom používaní internetového obchodu, dočasnému zhotovovaniu rozmnožením, ktoré je k tomu nevyhnutné alebo vyhotovovanie kópií pre súkromné účely, nemožno toto duševné vlastníctvo používať ani opravovať v akéjkoľvek inej forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služieb.

Poskytovateľ si vyhradzuje práva k všetkým prvkom svojej služby, zvlášť v súvislosti s názvami domén internetového obchodu a zodpovedajúcích subdomén, ich súvisiacich webov a internetovému reklamnému priestoru. Akékoľvek jednania smerujúce k vytvoreniu databázy, kompilácie, archivácie, neoprávnenému prístupu do zdrojového kódu poskytovateľa služby alebo jeho spätného prekladu sú zakázané, okrem zvláštneho povolenia poskytovateľa služby v tomto ohľade.

Bez samostatnej dohody alebo využitia služby k tomuto účelu, je zakázané upravovať alebo kopírovať databázu poskytovateľa služby, umiesťovať do nich nové dáta alebo prepisovať existujúce dáta obchádzaním vyhľadávačov a prostriedkov poskytnutých poskytovateľom služby.

Používaním služby užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ služby môže v rozsahu príslušných informacií o ochrane osobných údajov kedykoľvek a kdekoľvek využívať údaje nahraté užívateľom bez obmedzení a bez úhrady zvláštneho poplatku.

12. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Do úhrady kúpnej ceny v plnej výške zostáva tovar vlastníctvom poskytovateľa služby. Pokiaľ užívateľ z nejakého dôvodu prevezme produkt do osobného vlastníctva pred úhradou kúpnej ceny v plnej výške, zodpovedá voči poskytovateľovi služby za akúkoľvek škodu, ku ktorej je možné vymáhať náhradu škody vôči akejkoľvek osobe.

13. RÔZNE USTANOVENIA

Poskytovateľ služby je oprávnený si k splneniu svojich záväzkov zaistiť služby iných osôb. Poskytovateľ služby plne zodpovedá za protiprávne jednanie takých osôb, ako keby sa ho dopustil sám.

Pokiaľ nastane neplatnosť, protiprávnosť alebo nevymáhateľnosť niektorej časti týchto VOP, nie je touto skutočnosťou dotknutá platnosť, právoplatnosť ani vymáhatelnosť ostatných častí.

Pokiaľ poskytovateľ služby neuplatní akékoľvek právo priznané týmito VOP, toto neuplatnenie nemožno považovať za upustenie od tohoto práva. Akékoľvek upustenie od práva je platné iba v prípade výslovného písomného prehlásenia vykonaného v tomto zmysle. Skutočnosť, že poskytovateľ služby striktne netrvá na podstatnej podmienke týchto VOP, neznamená, že sa vzdáva práva trvať na prísnom dodržiavaní takejto podmienky.

14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.